Första fria utvecklarverktyget, Gecko för Android, sätter fart på inomhuspositioneringsmarknaden

Gecko ger utvecklare möjligheten till att skapa och använda den mest noggranna positioneringen inomhus utan dyr hårdvaruinstallation

22 DECEMBER 2010, MALMö, SWEDEN
Summary
Gecko från inomhuspositioneringsföretaget Qubulus markerar slutet för dyra inomhuspositionslösningar baserade på hårdvaruinstallationer och dålig noggranhet baserat på Wi-Fi-databastriangulering. Gecko är den första applikationen som ger utvecklare möjlighet att skapa fri inomhuspositionering. Tjänsten är baserad på Qubulus patenterade teknologi som använder existerande infrastruktur, både inne i byggnader och runt omkring, för att skapa möjligheten till positionering inomhus.

I och med att 70% av alla mobilsamtal och 80% av data uppkopplingarna sker inomhus, enligt Strategy Analytics, ser man potentialen till en stor bredd av inomhuspositioneringstjänster (LBS) på en redan mycket het mobil applikationsmarknad som enligt IDC kommer att vara värd över 35 miljarder dollar 2014. Alternativa postitioneringsteknologier som Qubulus Gecko förväntas växa till ett marknadsvärde på 2,5 miljarder dollar 2015 enligt ABI. 

 

Olika tjänster som drar nytta av inomhuspositionering är till exempel navigering, check-in applikationer, nödtjänster, applikationer för mobil point-of –sales, spel och augmented reality. För att stötta den växande applikationsmarknaden siktar Qubulus på att leverera den mest användbara, träffsäkra och mest använda positioneringsplattformen med målsättningen att fånga geo-social informationen för att kunna ge utvecklarna en bättre möjlighet att förbättra existerande eller nya applikationer.

Hampus Jakobsson en av grundarna till The Astonishing Tribe som nyligen köptes av RIM och investerare i Qubulus understryker vikten av inomhuspositioneringsmarknaden:"Att kunna navigera sig själv inomhus är den nästa stora barriären att bryta ner; det öppnar upp så många nya tjänster som gynnar oss alla och ur ett tekniskt perspektiv så bidrar Qubulus med spännande möjligheter". 

Det finns ett antal skäl till varför inomhuspositionering  behöver att vara både flexibel och gratis, främst pga att behoven växlar mellan att vara temporära och av mer fast karaktär: 

- Eventarrangörer kan aktivera Geckos positionering för ett kortare event för att kunna skapa en app som ger besökarna möjlighet att hitta en utställare, varandra eller bara traditionell A till B navigering, enkelt och till en låg kostnad.
- Handlare kan skapa en mer permanent lösning för applikationer kopplade till deras kundklubb eller ad hoc kampanjer som drar in användare till butiken när kunder passerar. Handlaren tjänar pengar med hjälp av effektivare kundbearbetning via positioneringstjänsten som kan återinvesteras i andra marknadssatsningar. 
- Muséer kan ha en permanent tjänst med inomhuspositionering via Gecko som håller koll på vilka objekt som drar mest besökare och kan jämföra nuvarande utställning med tidigare.

- Fastighetsägare kan använda Gecko's positioneringsdata för att kontrollera flödet av personer som passerar till personer som går in i exempelvis ett köpcentra eller en butik. Den låga kostnaden för att använda Gecko's positionering gör att man kan allokera om pengar till att anpassa miljön i exempelvis ett köpcentra baserat på informationen från datan man får ut från besökarna.

De här exemplen visar hur allsidig Gecko är och hur Qubulus förespråkar en öppen utvecklingsmiljö kontra en låst miljö med höga inträdeskostnader. Utvecklare intresserade av Gecko kan nu anmäla sig och komma igång direkt.  

I och med att 70% av alla mobilsamtal och 80% av data uppkopplingarna sker inomhus, enligt Strategy Analytics, ser man potentialen till en stor bredd av inomhuspositioneringstjänster (LBS) på en redan mycket het mobil applikationsmarknad som enligt IDC kommer att vara värd över 35 miljarder dollar 2014. Alternativa postitioneringsteknologier som Qubulus Gecko förväntas växa till ett marknadsvärde på 2,5 miljarder dollar 2015 enligt ABI. 

 

Olika tjänster som drar nytta av inomhuspositionering är till exempel navigering, check-in applikationer, nödtjänster, applikationer för mobil point-of –sales, spel och augmented reality. För att stötta den växande applikationsmarknaden siktar Qubulus på att leverera den mest användbara, träffsäkra och mest använda positioneringsplattformen med målsättningen att fånga geo-social informationen för att kunna ge utvecklarna en bättre möjlighet att förbättra existerande eller nya applikationer.

Hampus Jakobsson en av grundarna till The Astonishing Tribe som nyligen köptes av RIM och investerare i Qubulus understryker vikten av inomhuspositioneringsmarknaden."QUOTE HAMPUS". 

Det finns ett antal skäl till varför inomhuspositionering  behöver att vara både flexibel och gratis, främst pga att behoven växlar mellan att vara temporära och av mer fast karaktär: 

- Eventarrangörer kan aktivera Geckos positionering för ett kortare event för att kunna skapa en app som ger besökarna möjlighet att hitta en utställare, varandra eller bara traditionell A till B navigering, enkelt och till en låg kostnad.
- Handlare kan skapa en mer permanent lösning för applikationer kopplade till deras kundklubb eller ad hoc kampanjer som drar in användare till butiken när kunder passerar. Handlaren tjänar pengar med hjälp av effektivare kundbearbetning via positioneringstjänsten som kan återinvesteras i andra marknadssatsningar. 
- Muséer kan ha en permanent tjänst med inomhuspositionering via Gecko som håller koll på vilka objekt som drar mest besökare och kan jämföra nuvarande utställning med tidigare.

- Fastighetsägare kan använda Gecko's positioneringsdata för att kontrollera flödet av personer som passerar till personer som går in i exempelvis ett köpcentra eller en butik. Den låga kostnaden för att använda Gecko's positionering gör att man kan allokera om pengar till att anpassa miljön i exempelvis ett köpcentra baserat på informationen från datan man får ut från besökarna.

De här exemplen visar hur allsidig Gecko är och hur Qubulus förespråkar en öppen utvecklingsmiljö kontra en låst miljö med höga inträdeskostnader. Ants Maran, Grundare och VD Qubulus: "Vårt mål är att stödja utvecklare, var de än befinner sig, att integrera inomhuspositionering i sina projekt, de är våra allra viktigaste kunder."

Utvecklare intresserade av Gecko kan nu anmäla sig och komma igång direkt.  

Quotes
"Att kunna navigera sig själv inomhus är den nästa stora barriären att bryta ner; det öppnar upp så många nya tjänster som gynnar oss alla och ur ett tekniskt perspektiv så bidrar Qubulus med spännande möjligheter." Hampus Jakobsson
"Vårt mål är att stödja utvecklare, var de än befinner sig, att integrera inomhuspositionering i sina projekt, de är våra allra viktigaste kunder." Ants Maran
Videos
Spokespeople
About Qubulus

Qubulus provides a positioning platform for smartphones where GPS does not work. Its patented solution is world leading in accuracy, cost-efficiency and versatility. Application areas include navigation, location-based gaming, point-of-sale applications, augmented reality and enterprise solutions and will change the way mobiles interact with their environment. Location data is stored on the backend to create analytics for the physical space. For more info visit www.qubulus.com

 

 

news